В КЛИНИКА VDERM РАБОТИМ С АВТОМАТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ТРОМБОЦИТИ MAGELLAN®, КОЯТО СЪБИРА И КОНЦЕНТРИРА ТРОМБОЦИТИТЕ

Апаратът Magellan®️ е уникален с концентрацията на тромбоцити, която може да достигне до 3-4 млн., вместо 200 хил. с всички досегашни методи!
Сега постигате желаните резултати след САМО ЕДНА процедура вместо четири!

PRP (Platelet Rich Plasma) представлява субстанция богата на тромбоцити, която се получава след специфична обработване на кръвта и именно тя е в основата на плазмотерапията.

Тромбоцитите представляват малки клетки, които са естествена съставка на човешката кръв, основен участник в процесите на клетъчна регенерация и носители на множество растежни фактори.

PRP ТЕРАПИЯТА ИМА МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЯ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА:

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА MAGELLAN

  • Изцяло автоматизирана

  • Биоадаптивна – работи с оптични сензори за адаптиране на параметрите на обработка въз основа на хематокрита на всеки пациент

  • Затворена система за повече сигурност

  • Наличие на оптични сензори – за идентифициране на клетъчната фракция и постигане на оптимални резултати

  • Адаптивна към всеки пациент – позволява да се определят желаните терапевтични обеми (3-10 мл. на цикъл)

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Д-р Евгени Шарков е специалист по Пластично – възстановителна и естетична хирургия, както и официален представител на лекарите специализанти по Пластична хирургия в България пред ICOPLAST (International Confederation of Plastic  Surgery Societies). Завършва седем месечна специализиция във Великобритания и работи съвместно с Mr. Brent Tanner и Мr. Michael Cadier. Понастоящем е член на Лекарския съюз на Великобритания. Лекар в УМБАЛ Александровска ЕАД, където продължава своята докторантура на тема Body Contouring. Д-р Eвгени Шарков, заедно с д-р Ирина Шаркова са собственици на клиника VDerm.

“Най-много се гордея с това, че винаги съм напълно откровен с пациентите си. Затова те ми се доверяват. Не се страхувам да връщам пациенти, които нямат нужда от дадена процедура или не са подходящи за нея поради различни здравословни проблеми. Радвам се и когато пациентите идват при нас и казват „Благодаря! Всичко е прекрасно“. Те са щастливи и това за мен е най-голямото удовлетворение.”

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ MAGELLAN?

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Ключът към успеха на PRP терапията е преди всичко броят на живите тромбоцити, които съдържат необходимите растежни фактори. Колкото по-голям е броят на живите тромбоцити, толкова по-голям е успехът. Използваме специална медицинска центрофуга, която осигурявава максимално високи концентрации на тромбоцити, прогениторни клетки и растежни фактори, свързани с тромбоцитите при нисък краен обем на субстанцията. По този начин ефектът от терапията и продължителността на ефекта от нея се увеличават многократно.

Апаратът Magellan®️ е уникален с концентрацията на тромбоцити, която достига – 1 500 000, вместо 200 000 с всички досегашни методи!
Сега постигате желаните резултати след САМО ЕДНА процедура вместо четири!

РЕЗУЛТАТИ

MAGELLAN

УНИКАЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТРОМБОЦИТИ ЗА PRP – ДО 3-4 МЛН. ВМЕСТО 200 ХИЛ. С ВСИЧКИ ДРУГИ МЕТОДИ